حاج مسعود پیرایش
تو که رفتی و دل نگرونی
اونکه اشک دخترش شبهه بارون ریخت
خواندی حدیث خود را