خانه / بخوان و بدان / فرزندان امام کاظم (ع)

فرزندان امام کاظم (ع)

معصوم نهم و پیشوای هفتم ، به هنگام رحلت سی و هفت فرزند از خود باقی گذاشتند که هجده نفرشان پسر و نوزده نفرشان دختر بودند .
پسران امام کاظم (ع)عبارتند از:
۱- امام رضا (ع) ۲- ابراهیم ۳- عباس ۴- قاسم ۵- اسماعیل ۶- جعفر ۷- هارون ۸- حسن ۹- احمد ۱۰- محمد ۱۱- حمزه ۱۲- عبدالله ۱۳- اسحاق ۱۴- عبیدالله ۱۵-زید ۱۶- حسین ۱۷- فضل ۱۸- سلیمان
و اسامی دختران ایشان به ترتیب ذیل است :
۱- فاطمه کبری ۲- فاطمه صغری ۳- رقیه ۴- حکیمه ۵- ام ابیها ۶- رقیه صغری ۷- ام جعفر ۸- لبابه ۹- زینب ۱۰- خدیجه ۱۱- علیّه ۱۲- آمنه ۱۳- حسنه ۱۴- بریّه ۱۵- عایشه ۱۶- ام سلمه ۱۷- میمونه ۱۸- ام کلثوم ۱۹- کلثوم
در میان دختران امام کاظم (ع) جز حضرت فاطمه معصومه (س) که در قم مدفون است ، بقیه شهرتی ندارند . فاطمه معصومه (س) در سال ۲۰۱ هجری از مدینه به ایران آمد و در قم از دنیا رفت و در مکانی که اینک زیارتگاه شیعیان است به خاک سپرده شد . درباره تعداد فرزندان امام کاظم (ع) احیانا سخن به مبالغه و گزاف هم رفته است و در بعضی از کتاب ها تعداد پسران و دختران ایشان را تا ۶۰ نفر هم گفته اند .

لینک های دانلود

مشخصات

راهنما

گزارش خطا

Watch Dragon ball super